Business Instruments

Consultanță ISO:

Securitatea și Sănătatea în Muncă – SSM (protecția muncii):
 • Întocmirea Documentației complete de SSM conform Legii 319/2006;
 • Asistență pe perioada controalelor Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.);
 • Evaluarea Riscurilor pentru fiecare loc de muncă;
 • Întocmirea Planului de Prevenire și Protecție;
 • Intocmirea tematicilor anuale pentru instruire salariatilor pe categorii de personal;Instruirea periodică a salariaților;
 • Un set de decizii privind organizarea măsurilor de Protectia Muncii pe teritoriul societății;
 • Întocmirea fișelor de instructaj și actualizarea lor, etc.
 • Actualizarea documentației;
 • Asistență pentru realizarea măsurilor dispuse de I.T.M;
 • Cercetarea evenimentelor/accidentelor de muncă și întocmirea dosarului de cercetare;
Prevenirea și Stingerea Incendiilor (PSI), Situații de urgență (SU), Protecție civilă (PC):
 • Întocmirea Documentației complete PSI-SU, conform Legii 307/2006;
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor;
 • Asistență pe perioada controalelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (I.S.U);
 • Întocmirea Planului de Intervenție și Evacuare în caz de Situații de Urgență;
 • Efectuarea controalelor proprii de P.S.I.;
Consultanță, audit, evaluare, implementare și certificare a Sistemelor Internaționale de Management:
 • Consultanță implementare sistem de management al calitații ISO 9001.
 • Consultanță implementare sistem de management al mediului ISO 14001.
 • Consultanță implementare sistem de management al sănătății și securității în muncă ISO 45001.
Consultanță privind gestiunea deșeurilor:
 • Preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor prin externalizarea serviciului de specialist in gestionarea deseurilor;
 • Asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevazute de legea Legea 211 din 15 noiembrie 2011, modificată prin OUG 74 din iulie 2018 cu personal calificat de specialitate.
 • Asistență pe perioada controalelor Agenției pentru Protectia Mediului (APM);
Operator RSVTI:
 • Consultanta în legatura cu toate aspectele privind legislatia ISCIR;
 • Supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune, urmarirea evolutiei acestora din punct de vedere al starii tehnice si al sigurantei în functionare si deservirea acestor instalatii de catre personal instruit si autorizat;
 • Asistență pe perioada autorizarilor/reautorizarilor echipamentelor si instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR;
 • Autorizarea interna pentru personalul ce deserveste echipamentele si instalatiile ce intra sub incidenta ISCIR;

Te invit să ne contactezi și să vorbim despre succesul afacerii tale!